Általános Szerződési Feltételek

(25. June 2022)

1.Általánosságok

Az XS-ALU Building Systems Kft. (a továbbiakban XS-ALU) által az EU zónában kötött összes szerződéses megállapodásra és ügyfélre a szerződés hatályba lépésének idején alkalmazandó az Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak.

Kéjük, a megrendelés leadása előtt jelen dokumentumot figyelmesen olvassa el, mert a megrendelés leadásával Ön egyúttal automatikusan elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket.

A jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya alá tartozó szerződéses megállapodások nyelve a magyar.

A jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya alá tartozó szerződéses megállapodások nem minősülnek írásbeli megállapodásnak, így Eladó nem jogosult azokat benyújtani.

Az Eladó, mint szolgáltató adatai:

Név: XS-ALU Building Systems Kft. – korlátolt felelősségű társaság

Székhelye: 9400 Sopron, Lackner Kristóf utca 27

Levelezési cím – lásd fentebb

Adószám: HU29226461-2-08

Képviseletre jogosult személy/aláírásra jogosult személy:

Csősz Botond István & Balogh Tamás

Bejegyezve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 08 09 033110

Bank: KH Bank

HUF (forint) számlaszám – IBAN: HU89 1040 2908 5052 6987 7654 1007

EURO számlaszám – IBAN: HU94 1040 2908 5052 6987 7654 1014

Email: info@xs-alu.com

Mobiltelefon: +36 20 4099 893, +36 20 4096836

Mobiltelefon: +43 660 1229 382

2. Szerződéskötés

A megrendelés leadása e-mailen (info@xs-alu.com)vagy a www.xs-alu.com weboldalon az Európai Gazdasági Térségből származó minden személy számára lehetséges, lakóhelytől, származástól vagy nemzetiségtől függetlenül. Az Európai Gazdasági Térségen kívüli megrendelésekre az általános logisztikai korlátozások és adóügyi szabályok vonatkoznak.

Az EU zónán kívüli személyek vagy vállalatok megrendeléseiket elektronikus levélben adhatják le az info@xs-alu.com e-mail címen egy előzetesen összeállított lista, valamint minden, a számla kiállításhoz szükséges adat megadásával.

Más vállalatok, ügyfelek, vagy maguk a lakástulajdonosok által telepített termékekre sem az EU-n kívül, sem azon belül nem tudunk garanciát vállalni, kivéve, ha erre külön szerződés és megállapodás vonatkozik.

Az összes hatályos szerződéses megállapodás az XS-ALU és egyéni vagy üzleti ügyfelek (a továbbiakban Fogyasztó vagy Ügyfél) között jön létre, akik 18. életévüket betöltött jogilag cselekvőképes személyek vagy törvényesen bejegyzett vállalkozások.

Amennyiben az XS-ALU akaratlanul szerződéses megállapodást köt olyan természetes személlyel vagy üzleti partnerrel, akik jogi szempontból nem jogosultak szerződéseket kötni, a két fél közti szerződéses megállapodás azonnali hatállyal érvényét veszti.

A www.xs-alu.com weboldalon történő megrendeléshez nem szükséges ügyfélregisztráció vagy online fiók létrehozása. Az Ügyfeleknek mindössze saját adataikat kell megadniuk, minden kötelező mezőt helyesen ki kell tölteniük, hogy az XS-ALU ellenőrizhesse azokat és teljesíthesse a megrendeléseket.

Szerződés – ajánlat, megrendelés

A Vásárló és az XS-ALU között szerződés akkor jön létre, amikor a megrendelés lezárult. Ennek folyamata:

A részletes ajánlat(„Quotation”) a Megrendelő által megadott paramétereknek figyelembevételével készül, mely ajánlat tartalmazza a termék, kiegészítők típusát, anyagát, méretét, mennyiségét, színét, különleges igényeket és azok technikai megvalósíthatóságát, a nyitásmódokat, a termék bruttó és nettó eladási összegét. E-mailben pedig a projekt vezető tájékoztatja a Megrendelőt a vállalási határidőről, a kiszállítás költségéről (ha a megrendelő azt kéri) és az Eladó általi körülbelüli beépítés költségéről (ez a beépítés nehézségétől függően változhat).

Az ajánlat(„Quotation”) az ajánlattétel időpontjától számított 30 napig érvényes, amennyiben az ajánlaton ettől eltérő időintervallum nem szerepel. Az ajánlat egyszer térítésmentesen módosítható, azonban a további módosítások csak felár ellenében lehetségesek.

A megrendelés akkor lép érvénybe, amikor a megrendelt szerkezet műszaki rajzát a Vásárló aláírta és az XS-ALU számára e-mail-en elküldte, illetve az 50%-os előleg (díjbekérő) befizetése megtörtént. A gyártási határidő a befizetés napjától számítódik. Erről részletesen az ÁSZF 6. pontjában írunk. 

Kérjük vegyék figyelembe, hogy a szociális oldalainkon (facebook, instagram stb.) és a honlapunkon leadott rendelések, ajánlatkérések nem számítanak végleges megrendelésnek. Csak a fent leírt megrendelési folyamat lezárása után lépnek érvénybe.

Részleges érvénytelenség, Magatartási kódex

Abban az esetben, ha jelen Általános Szerződési Feltételekben jogi szempontból bármilyen eltérés vagy érvénytelen rész található, a megállapodás többi része hatályban marad és az eltérő vagy érvénytelen rész helyett a vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

Az Eladó nem rendelkezik olyan Magatartási kódexszel, amely megfelelne az Ügyfelekkel szemben tanúsított tisztességtelen üzleti gyakorlat tilalmának.

Hibás adatok helyesbítése – Az adatok érvényességére vonatkozó felelősség

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az Ön felelőssége garantálni az adatok pontosságát, mivel a számlák kiállítása és a megrendelt termékek kézbesítése ezen adatok alapján történik.

A megrendelés leadásával Ön tudomásul veszi, hogy a helytelen vagy pontatlan adatokból eredő minden veszteségért vagy kárért az XS-ALU felé Önnek kártérítési kötelezettsége van.

Hibás vagy pontatlan adatok megadása esetén az XS-ALU megtagadja a teljesítési kötelezettségét. Fontos megjegyezni, hogy a helytelen e-mail cím vagy fióktartalom alapértelmezés szerint a megrendelés megerősítésének meghiúsulását eredményezheti, így akadályozhatja a szerződés létrejöttét is.

Információk a termékek legfőbb jellemzőiről

Termékeink főbb jellemzőiről a Részletek bekezdésben, valamint a weboldalunkon található termékadatlapokon nyújtunk tájékoztatást. A megrendelés teljesítése után biztosítjuk Ügyfeleinknek az összeszerelési rajzokat és beszerelési útmutatót is.

FONTOS:

 • Minden esetben javasoljuk Ügyfeleinknek, hogy termékeinket szakember segítségével szereltessék be,
 • Termékeinket a vásárlók igényei szerint tervezzük és kivitelezzük ezért egyedi méretekben készülnek, 
 • A nyílászárók a helytelen beszerelés következtében kieshetnek a helyükről,
 • Sem a beltéri illetve kültéri nyílászárók, sem a fix üvegezések nem minősülnek korlátnak. Szintek közötti elválasztófalak elé ajánlott a korlátok használata ahol a kiesés veszélye fennáll, 
 • A nyílászárók üveget tartalmazhatnak, amely kiemelt veszélyforrás
 • A nyílászárók szabvány szerint nincsenek felszerelve ujjvédő profillal,
 • A nyílászárók nem játékok, beszerelés közben a gyermekeket és háziállatokat tartsa biztonságos helyen, a szerelés alatt álló terméktől megfelelő távolságra,
 • A kieső üvegek, keretek vagy ajtó/ablakszárnyak komoly sérüléseket okozhatnak mind a közelben tartózkodó gyermekek, személyek, vagy háziállatok számára
 • A becsapódó nyílászárók a bennük elhelyezkedő üveglap károsodását, eltörését eredményezheti
 • Ajtóink szabvány szerint nem tartalmaznak akkumulátorokat vagy egyéb elektromos tartozékot.
 • A nyílászárókban használt biztonsági edzett üvegek olykor a mozgatás miatt vagy a bennük felszabaduló feszültség miatt szétesnek kis, apró darabokra. Ilyenkor keletkezett károkért nem áll módunkban felelősséget vállalni, de az üveget kicseréljük, ha az a szerelésünk közben törik szét. 

Az XS-ALU fenntartja a jogot a megrendelés visszautasítására.

Az XS-ALU fenntartja a jogot a szállítási és kezelési ár megváltoztatására, amennyiben a Vásárló szabvány kiszállítással rendelte a termékeket.

A megrendelés megerősítése pillanatában, illetve a termékek Vásárló általi átvétele pillanatában jogilag kötelező érvényű szerződés jön létre az XS-ALU és Ügyfél között.

A WooCommerce plug-in-jai (www.xs-alu.com vagy .shop), a WordPress weboldal vagy az XS-ALU által a Vásárlóknak megrendelésük visszaigazolására küldött automatikus rendszerüzenetek nem hivatalos rendelés visszaigazolások.

Az XS-ALU a Vásárlókkal történt megállapodást követően minden esetben visszaigazolja a megrendeléseket és az előre fizetés részleteit.

Az XS-ALU fenntartja a jogot, hogy ezen e-maileket visszautasítsa és a javított adatokkal újraküldje azokat.

3. Elállási jog és a visszaküldés szabályai

Általános jogok

A Vásárló jogosult az előleg utalásától számított öt (5) napon belül indoklás nélkül visszamondani a megrendelést, de erről az XS-ALU-t tájékoztatni köteles írásban (e-mail-ben) illetve szóban (telefonon). Amennyiben a megrendelés kiszállítása már elkezdődött (illetve, ha a postai vagy csomagszállító személyzetnek átadásra került) a megadott címre, visszamondásra már nincs mód.

Levelezési és e-mail címünk:

XS-ALU Building Systems Kft.

9400 Sopron, Lackner Kristóf utca 27

info@xs-alu.com

Kérjük Ügyfeleinket, hogy megrendelésükkel kapcsolatos rendelésszámukra, a megrendelés időpontjára és az azonosításhoz szükséges hitelesítő adatokra hivatkozzanak.

Ha a kézbesítés több különálló szállítmányt tartalmaz, a szállítási időtartam azon a napon kezdődik, amikor a Vásárló vagy a nevében eljáró képviselő megrendelte és kifizette az összes terméket, amely a szállítmányba tartozik.

Lemondási vagy visszatérítési szabályzat

Amennyiben a Vásárló lemondta megrendelését és a kiszállítás még nem kezdődött meg, az XS-ALU 15 napon belül visszatéríti a Vásárló összes befizetését.

Az XS-ALU nem tudja azonban megtéríteni a fogyasztói megrendeléssel kapcsolatosan felmerülő szállítási költségeket, ha a kiszállítás már kezdetét vette, vagy a termék átadásra került postai vagy csomagküldő szolgálatnak.

Illetve az XS-ALU nem tudja visszatéríteni az előzetesen számlázásra került egyedi projektekhez tartozó tervezési díjat. A tervezés a befizetés után rögtön megkezdőik, így erre nem áll módunkban visszatérítést biztosítani.

Visszatérítések

Szabvány nyílászárókon kívül más termékekre nem tudunk visszatérítést adni, mivel minden termékünk egyedi gyártású termék, nem tudjuk azokat más Vásárlók számára tovább értékesíteni.

Amennyiben más megállapodás nem született, szabvány méretű nyílászárók esetében az XS-ALU ugyanolyan fizetési móddal téríti vissza a befizetett összeget, ahogyan azt a Vásárló fizette számára. Amennyiben az eredeti fizetési mód nem elérhető, az XS-ALU banki átutalás formájában teljesíti a visszatérítést.

Az XS-ALU fenntartja a jogot a visszatérítés kifizetésének megtagadására mindaddig, amíg a Vásárló a szerződés feltételei szerint a neki feladott árut vissza nem szolgáltatja.

A Vásárló köteles az árut visszaküldeni attól a naptól kezdődő 10 napon belül, amikor a Vásárló értesítette XS-ALU-t az elállási szándékáról vagy visszatérítési igényéről. A terméket eredeti csomagolásában, sértetlen, karcolásoktól és egyéb látható sérülésektől mentes állapotban kell visszaküldeni.

A Vásárlónak kérésre tudnia kell igazolni a visszaküldés tényét.

A kézhezvételt követően az összes visszaküldött termék átvizsgálásra kerül karcolások, rongálódás és az eredeti csomagolás ellenőrzése tekintetében.

Amennyiben a fent említett ellenőrzések során károsodást észlelünk, nem áll módunkban visszatérítést nyújtani, vagy a használt terméket kicserélni. Minden esetben a termék szállítási költségét a Vásárló vagy a Fogyasztó fedezi.

Azonban abban az esetben, ha egyes alkatrészek nem működnek megfelelően, biztosítani tudjuk az új alkatrészek cseréjét, azonban a helyszíni cseréhez vagy az alkatrészek helyes beszereléséhez pénzügyi segítséget nyújtani nem áll módunkban.

A termékvisszaküldési bejelentését a lehető leggyorsabban feldolgozzuk és e-mailben értesítjük Önt a visszatérítésről, pótlásról vagy cseréről.

Forgalmas időszakokban, kérjük, a visszatérítési, a pótlási vagy a cserefolyamat elindításához biztosítson számunkra legfeljebb 15 munkanapot.

Szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a szállítási díjak nem kerülnek visszatérítésre.

Visszaküldési költségek

Ha a megrendeléstől való elállás vagy visszatérítés igénylése során a terméket XS-ALU részére és címére a Vásárló visszaküldi, ennek szállítási, valamint egyéb ügyintézési költségeit a Vásárló fedezi.

A Vásárlók feladata meggyőződni arról, hogy a kicsomagolt visszaküldendő termék megfelelően vissza van csomagolva és készen áll a szállításra. Sérült vagy nem megfelelően csomagolt terméket nem áll módunkban visszavenni.

Abban az esetben, ha az XS-ALU egy terméket tévesen küldött ki a Vásárló részére, illetve, ha a Vásárló hibás, használhatatlan, sérült terméket kapott a gyárból, a visszaküldés költségeit az XS-ALU fedezi. Ezt a kézbesítés napján készített eredeti, jó minőségű fényképekkel szükséges alátámasztani a kézbesítő cég vagy sofőr aláírásával együtt.

Ezekben az esetekben a Vásárlónak a lehető leghamarabb, de legfeljebb a termékek kézbesítésének vagy átvételének napját követő két napon belül értesítenie kell XS-ALU-t és az alátámasztó dokumentációt részére megküldeni.

Önkéntes termék visszaküldés

A Vásárló által megkárosított, továbbá az egyedi gyártású, illetve az eredeti csomagolás nélküli termékeket az XS-ALU visszavételre nem fogadja el és vételárát nem téríti vissza.

A nem megfelelően elpostázott termékek esetében felmerülő összes felárat az XS-ALU kiszámlázza a Vásárló részére.

A következő általános feltételek minden esetben érvényesek:

A.) kizárólag nem használt, karcmentes termékek küldhetők vissza, lezárt, szabvány méretű csomagolásban

B.) a visszaküldött termékeknek és a csomagolásnak tökéletes eredeti és tiszta állapotban kell lennie

C.) minden terméket annak összes alkatrészével és csomagolásával kell visszaküldeni

FONTOS: A termékek önkéntes visszaküldéséhez való jog nem befolyásolja a vásárlástól való elálláshoz való jogot, illetve a Vásárlók egyéb, törvény adta jogait.

A vásárlástól való elállás és a visszaküldési szabályok nem alkalmazhatók a következők esetekben:

A.) a Vásárló egyedi specifikációja alapján, vagy egyértelműen egyénre szabott egyedi termékmegrendelések

B.) Az EU zónán kívüli termékértékesítésre vonatkozó szabályok miatt ilyen esetekben külön szerződést és egyéni megállapodást kell kötni

C.) Szerződések és egyéb egyéni megállapodások alapján történő időszakos szállítások

4. Ellenőrzés és kártérítés

A Vásárló jogosult az XS-ALU-tól átvett bármely termék átvizsgálására.

Ez az ellenőrzés magában foglalhatja egy funkcióvizsgálat elvégzését is, amely a megvásárolt termék teljes üzemi állapotát hivatott ellenőrzi.

A megvásárolt termékeknek az ellenőrzés során nem megfelelő használatból eredő értékcsökkenéséért a Vásárló felelősséget vállal.

A megvásárolt termékekben a beszerelés során keletkező károkért a Vásárló felelősséget vállal, kivétel, ha azt szereléssel együtt rendelte meg az XS-ALU-tól.

A nyílászárók üveget tartalmaznak, amely kiemelt veszélyforrás! A nyílászárókban használt biztonsági edzett üvegek olykor a mozgatás miatt vagy a bennük felszabaduló feszültség miatt szétesnek kis, apró darabokra. Ilyenkor vagy az ez által keletkezett károkért, személyi sérülésért nem áll módunkban felelősséget vállalni, de az üveget kicseréljük, ha az a szerelésünk közben törik szét.

Termékeink hangszigetelését laboratóriumi körülmények között teszteltük. Minden hangszigetelési értékről dokumentáció áll rendelkezésre, amely megrendeléskor vagy vásárláskor bármilyen termékről kikérhető.

Korlátozott rendelkezésre állás, előrendelt termékek

Amennyiben a termékek már nem állnak rendelkezésre adott időpontban és a Vásárló megrendelése beérkezett, az XS-ALU fenntartja a jogot:

A.) a Vásárlónak az eredeti megrendelésben szereplő termékek minőségének és árának megfelelő helyettesítő termékeket és szolgáltatásokat kiajánlani

B.) a Vásárló megrendelését törölni és a megrendelés összegét teljes egészében visszatéríteni.

Egyéb hibák

Az XS-ALU fenntartja a jogot, hogy a nyomtatott katalógusokban/weboldalakon szereplő hibás vagy hiányos termék adatokat módosítsa.

A különböző színek, mint a fekete vagy mart felület mindig egyedi gyártású tokrendelésnek minősül és lehetetlen a 100%-os egyezés. Kisebb eltérések előfordulhatnak.

5.Az okozott kár

Az XS-ALU nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért, amely a termékek vagy tartozékok helytelen használatából vagy beszereléséből ered, kivéve, ha az súlyos gondatlanság.

Az XS-ALU összes terméke újonnan fejlesztett, speciális termék. Minden egyes visszajelzés, amelyet a Vásárlóink küldenek nekünk, segít a fejlesztésben.

A környezet és a biztonság védelme érdekében a beszerelés előtt kérjük, olvassa el a használati útmutatót. Amennyiben lehetséges, kérje szakember segítségét. Használat előtt ellenőrizze, hogy a nyílászárók beszerelése megfelelően megtörtént.

6.Szállítási és kézbesítési határidők

Amennyiben más megállapodás nem született, úgy az ÁSZF 2. pontjában leírtak alapján létrejött szerződés szerint és az Eladó részére előlegként fizetendő 50%-os összeg beérkezésétől számítva 6-10 héten belül kezdődik meg a szállítás.

Ha a szállítási időszak utolsó napja szombatra, vasárnapra vagy Magyarországon, vagy Ausztriában munkaszüneti napra esik, a szállítási időszak a következő munkanapra tolódik.

7.Szállítási és kézbesítési díjak

A Vásárló által fizetendő szállítási díj nettó 235 Ft/km, amely az XS-ALU raktárától (9028 Győr, Régi Veszprémi út 14-16.) a Vásárló által megadott pontos beépítési címig km-ben számítandó távolságának kétszerese(oda-vissza út).

7.1. Hulladékkezelés

A beépítési díj nem tartalmazza a bontási hulladék, valamint a kibontott nyílászárók elszállítását!  Hivatkozva a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM  EU-s rendeletre, ez a megrendelő kötelessége.

Az ár nem tartalmazza az esetlegesen felmerülő raktározási, őrzési, WC/víz/villany/gázhasználati, biztosítási, takarítási és egyéb szolgáltatási költségeket.

 A lomtalanítás, azaz a hulladék eltakarítása, elszállítása minden esetben feláras.

8.Felmérés

Ha a Vásárló az ajánlatkérés során nem tud pontos paramétereket, mennyiséget szolgáltatni a termékre vonatkozóan, kérheti, hogy az XS-ALU biztosítson a termék paramétereinek pontos meghatározása céljából (felmérés)szakembert. Ez a szolgáltatás díjköteles (km függvényében adunk rá ajánlatot), de a vásárlást követően a felmérés összege levonásra kerül a végszámlából. Abban az esetben pedig díjmentes, ha a felmérés az 50%-os előleg befizetését követően történik meg. A felmérést a szakember a Vásárló által megadott címen, előre egyeztetett időpontban végzi el.

Amennyiben a Vásárló nem igényli a felmérést, de adatot szolgáltatott a termékre vonatkozóan az XS-ALU részére, úgy a Vásárló a megrendeléssel elismeri, hogy az általa megadott és a megrendelésben szereplő termék méretei, mennyiségi egységei pontosak és arra a méretre történő legyártatását, beszerzését az XS-ALU megkezdheti, melyre vonatkozóan az XS-ALU-nak utólagos reklamációt nem áll módjában elfogadni.

9.Beépítés

Az XS-ALU által kínált ajánlat tartalmazza a beépítés költségeit, ha Vásárló előzetesen jelezte az XS-ALU felé az erre vonatkozó igényét.

A Vásárló azzal, hogy aláírja a megrendelést, elfogadja, hogy a benne szereplő termékek beépítéséről, várható határidejéről és egyéb részleteiről megfelelő és elegendő tájékoztatást kapott az XS-ALU-tól. A beépítés a XS-ALU által előzetesen egyeztetett időpontban történik, az általa biztosított szakember segítségével.

A Vársárlónak az előre egyeztett időpontban biztosítani kell a beépítő szakember felé a megfelelő feltételeket a beépítéshez (jó hozzáférhetőség, az esetleges alapozó munkálatok befejezése, 8-16 óra közötti munkavégzés biztosítása stb.). Amennyiben a XS-ALU által végzett helyszíni felméréshez képest méretbeli változtatások történtek, erről az XS-ALU nem kapott írásbeli tájékoztatást és ez befolyásolja a beépítés menetét vagy többletmunkát igényel a beépítők részéről, akkor beépítési többletköltséggel kell számolni. Ha az előzőleg említett okból a beépítés meghiúsul, a kiajánlott beépítés teljes összege számlázásra kerül.

Amennyiben a Vásárló nem szeretné az XS-ALU által biztosított szakember közreműködését igénybe venni, az XS-ALU más, vele nem szerződéses kapcsolatban álló vállalkozót (a továbbiakban Vállalkozó) ajánlhat a beépítés elvégzésére. Fontos megjegyezni, hogy mivel az XS-ALU-nak nincs szerződése a Vállalkozóval, és csak ajánlja azokat, semmiféle felelősséget nem vállal a Vállalkozó által végzett munkaért.

10.Általános árképzés

Az XS-ALU euró vagy forint alapú árakat biztosít, amelyek tartalmazzák a 27%-os áfát. A www.xs-alu.com weboldalon közöltek szerint a feltüntetett árak a teljes fizetendő összeget képviselik, beleértve az XS-ALU vállalatra vonatkozó adómérték szerinti áfát.

Az XS-ALU fenntartja a jogot, hogy az online kínált termékekre egyedi díjszabást alkalmazzon. Az XS-ALU fenntartja a jogot és köteles az áfa kulcsot az üzleti bázis szerinti ország szabályai szerint módosítani, amennyiben az helytelen vagy hiányos a Vásárló országa számára.

11.Fizetések és feltételek

Minden fizetési tranzakció euróban vagy forintban történik.

Az XS-ALU SEPA-átutalást kínál az euró és forint alapú bankszámlák között. Felhívjuk figyelmét, hogy a megrendeléssel kapcsolatban felmerült banki átutalási díjak minden esetben hozzáadódnak a költségekhez.

Amennyiben a megrendelést követő 10 napon belül a Vásárló részéről nem történik meg felénk a kifizetés, a megrendelés automatikusan törlésre kerül.

Ön elismeri, hogy a tranzakciókhoz használt hitel- vagy bankkártya az Ön saját tulajdona. Minden hitel- vagy bankkártya birtokos aláveti magát a kártya kibocsájtójának hitelesítési és engedélyezési folyamatának.

Az Ön személyes adatait a megrendelés feldolgozására, a weboldal fejlesztésére és egyéb, az [privacy_policy] -ban ismertetett célokra használjuk.

Hitelkártyás fizetés esetén: A Vásárló elfogadja: “Tudomásul veszem, hogy az XS-ALU felhasználói fiókjában a www.xs-alu.com felhasználói adatbázisában/weboldalán/webshopjában tárolt adatok átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft-nek, mint adatfeldolgozónak. Az adatkezelő által továbbított adatok: megrendelés, mennyiség, név és hitelkártya adatok.” Az adatfeldolgozó által végzett adatkezelési tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési Tájékoztatójában az alábbi linken található: http://simplepay.hu/vasarlo-aff http://simplepay.hu/vasarlo-aff

Nem vállaljuk a felelősséget, ha az Ön bankja vagy kártyakibocsátója a hitel- vagy bankkártyás tranzakcióért díjat számít fel Önnek annak eredményeképp, hogy a megrendelését feldolgoztuk.

Amennyiben nem született hitelmegállapodás, az ár, a szállítási és az egyéb díjak és összegek kifizetését a megrendeléssel együtt kell kiegyenlíteni.

A fizetés elmulasztása esetén az XS-ALU által a Vásárlónak küldött minden emlékeztető után 10 euró összegű díjat, valamint 10% éves késedelmi kamatot számítunk fel.

A fizetés további elmulasztása behajtási ügynökség bevonását vonja maga után. A kintlévőség behajtásával kapcsolatos összes költség a Vásárló anyagi terhére történik.

Az XS-ALU fenntartja a jogot a behajtóügynökség rendelkezésére bocsájtani a Vásárló nevét, nemét, elérhetőségét, utolsó ismert címét, tartozásának összegét és a Vásárló korábbi hitelminősítését.

Az árak tájékoztató jellegűek. Az Eladó jogosult az árakat üzleti okokból módosítani, ez a módosítás azonban nem érinti a korábban megkötött szerződéseket.

A helytelen árakból eredő félreértések elkerülése érdekében: a Vásárló a vásárlás napján a weboldalon feltüntetett árat fizeti meg. Erről készülhet képernyőfotó vagy hasonló módszerrel készült kép.

12.Garancia

Az XS-ALU csak érvényes és tanúsított minőségbiztosítási rendszerrel pl. ISO 9001 rendelkező partnerekkel működik együtt. Az XS-ALU szavatolja, hogy minden termék kielégítő minőségű, a felhasználási célra alkalmazható és a termékleírásnak megfelel.

A leszállított termékek tulajdonságai és specifikációi megfelelnek az adatlapokon, a weboldalon vagy a terméken megadott termékinformációknak.

Beltéri termékekre vonatkozóan: Az XS-ALU 1 év garanciát vállal minden saját gyártású termékére (az anyagminőségre, tartós használatra megfelelő karbantartás esetén és a rendeltetésszerű használatra). 

Kültéri termékekre vonatkozóan: 

1+4 év. Az XS-ALU minden általa gyártott, forgalmazott, szakszerűen beépített szerkezetre 5 év (inkl. 1 év szavatosság) garanciát vállal.

Amennyiben nem általunk történik a beépítés, úgy a beépítésből eredő hibákért nem vállalunk garanciát! A szakszerűtlen beépítés és karbantartás, idegen eredetű javítás, beavatkozás, változtatás esetén az XS-ALU mentesül a szavatosság alól.

Amennyiben hibás kiszállítás történt vagy a kiszállított termék sérült, az XS-ALU a Vásárlónak csereterméket biztosít, vagy cseretartozékokat küld. Ez nem vonatkozik azonban kisebb tartozék hibákra, úgy mint karcolásokra vagy színeltérésekre, ha alapjában véve a termékek használhatók.

Az egyedi gyártású termékek cseréje nem lehetséges, ezek a termékek szállítás előtt műhelyünkben minden alkalommal tesztelésre kerülnek. Minden termékünkről képes dokumentáció áll rendelkezésre, hogy a lehető legjobb minőséget biztosítsuk.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a szállítási díjakat az XS-ALU nem téríti vissza vagy fizeti meg.

Az XS-ALU garanciális javítás esetén kiszállási díjat számol fel a raktárhelységtől(9028 Győr, Régi Veszprémi út 14-16) 150 km-nél távolabb eső címek esetén belföldre. Külföldi garanciális javításnál minden esetben kiszállási díjat számolunk fel, illetve járulékos költségek merülhetnek fel(pl. panziós elszállásolás), ha a javítási cím 250 km-nél távolabb esik a győri raktárunktól.

Az XS-ALU által nyújtott garancia egyetlen tartozékra vagy termékre vonatkozik.

Az XS-ALU csak abban az esetben adhat helyt kárigénynek, ha a termék sérülése vagy hibája nem a Vásárló nem megfelelő kezeléséből vagy túlzott használatából ered.

Az XS-ALU egy visszaküldött terméket egy követeléssel együtt kap meg, azonban ez nem jelenti automatikusan, hogy az XS-ALU jóváhagyja ezt a követelést.

Az XS-ALU nem vállal felelősséget a gyártók és egyéb szállítók, beszállítók, harmadik felek által a vásárláskor nyújtott garanciákkal vagy funkciókkal okozott követelésekért vagy károkért.

13.Felelősség

Az XS-ALU nem vállal felelősséget a Vásárlóval (vagy bármely más féllel) szemben a következőkért:

A.) minden olyan kárért vagy veszteségért, amelyet nem az okozott, hogy az XS-ALU megszegte a gondosság jogi kötelezettségét

B.) minden olyan veszteségért vagy kárért, amely észszerűen nem volt előrelátható következménye sem a szerződésszegésünknek, sem a gondosság jogi kötelezettsége megszegésének részünkről.

C.) a Vásárló értesítette az XS-ALU-t, hogy káresemény vagy veszteség következhet be, ha az XS-ALU megszegi a szerződést vagy a gondosság kötelezettségét;

D.) minden olyan kárért vagy veszteségért, amelyet az XS-ALU weboldalainak, ügyfélszolgálatainak vagy telefonos ügyfélszolgálatainak a Vásárló általi használata okozott.

Ettől eltérő megállapodás hiányában, az XS-ALU nem vállal felelősséget a Vásárlóval (vagy bármely más féllel) szemben semmilyen kárért, sérülésért vagy jövedelem vagy üzleti vagy nyereségkiesésért, amely a Vásárló által az XS-ALU-tól megvásárolt használt termék elvesztéséből vagy károsodásából ered.

Jelen Általános Szerződési Feltételek egyetlen rendelkezése sem zárja ki vagy korlátozza az XS-ALU csalásért való felelősségét; gondatlanságból vagy felelőtlenségből eredő személyi sérülés iránti felelősségét, amelyet egyetlen alkalmazandó jogszabály értelmében nem lehet kizárni vagy korlátozni.

14.Teljesítés lehetetlenné válása

Amennyiben a Vásárló a jelen ÁSZF 6. pontjában szereplő időpontban saját felróható magatartása miatt elmulasztja a termék átvételét vagy nem fizeti ki 100%-ban a termék vételárát és a mulasztástól számított 10 napon belül a termék átvételéről és szakszerű elszállításról vagy a beépítés időpontjáról nem rendelkezik, az XS-ALU tárolási díjat számít fel, melynek napi mértéke a megrendelés bruttó értékének 0,5 %-a. Amennyiben a Vásárló a készterméket az értesítéstől számított további 1 hónapon(30 naptári nap) belül sem szállítja el, az XS-ALU a 31. naptól kezdődően szabadon rendelkezhet a termékkel akkor is, ha a Vásárló a megrendelés értékét maradéktalanul megfizette.

Amennyiben a Vásárló már kifizette az 50%-os előleget, illetve a beépítés előleget (ha számlázva lett), akkor a Vásárló nem jogosult ezeknek az összegeknek a visszatérítésére az XS-ALU-tól. A termék lemondására az ÁSZF 3. pontjában leírtak szerint van csak mód.

Amennyiben a Vásárló az áru átvételét megtagadja, ez az ő kárára megy. Illetve a saját hibájából kiszállításkor az árut nem veszi át úgy ennek költségei őt terhelik. A Vásárló az elkészült árut 10 napon belül elszállíttatani, illetve fogadni köteles.

Amint értesül valaki arról, hogy a teljesítés lehetetlenné vált, azonnal értesítenie kell a másik felet. Ha ezt elmulasztja, és ez által kárt okoz a másik félnek, akkor a mulasztó félnek kell megtérítenie a kárt.

Ha a megrendelés nem teljesül azáltal, hogy a Vásárló ellehetetleníti pl. pénzügyileg nem teljesít (az utolsó résszámla teljesítése) vagy más egyéb módon akadályozza a megrendelés folyamatát, úgy az XS-ALU jogot tart az elmaradt nyereség és minden olyan költség megtérítésére, amely ezzel kapcsolatos.

Ha a lehetetlenné válás oka mindkét fél érdekkörében vagy érdekkörén kívül merült fel, az XS-ALU az elvégzett munka és költségei fejében a díj arányos része illeti meg.

Az átadás-átvétel csak abban az esetben tagadható meg, ha a megrendelés alapján legyártatott termék műszaki paraméterei vagy mennyisége (részszállítás külön megegyezés szerint) bizonyíthatóan eltér a megrendelésben foglaltaktól. A megrendelésben foglaltaktól való eltérést a Vásárlónak kell bizonyítania.

15.Követeléskezelés és a jog gyakorlására vonatkozó kapcsolattartási lehetőségek

A Vásárló az XS-ALU tevékenységével kapcsolatos panaszát az alábbi elérhetőségeken keresztül nyújthatja be:

Mobiltelefonszám: +36 20 4099 893

Email elérhetőség: info@xs-alu.com

16.Jogi háttér és illetékesség

Az XS-ALU és a Vásárló közötti minden szerződéses megállapodásra a magyar jogszabályok az irányadók, és azoknak a feltételeknek megfelelően kell értelmezni.

A jogi nyelv a magyar. A magyar nyelvű Általános Szerződési Feltételeket a központi irodánktól kérheti.

Az XS-ALU a weboldala és az Általános Szerződési Feltételek angol nyelvű változatát is közli, azonban ezek a fordítások csupán a nemzetközi, európai fogyasztók kényelmét szolgálják.

Az XS-ALU-tól történő vásárlással a Vásárlók automatikusan lemondanak beszámítási és zálogjogukról. Ez azonban nem vonatkozik az adminisztrációra, a törvényes hitelezői jogok gyakorlására, a kártérítési határozatokra, és az XS-ALU által elbírálásra elfogadott követelésekre.

A jelen megállapodásból vagy bármilyen további megállapodásból eredő vagy azzal kapcsolatos bármely vitát, beleértve az értelmezésükből, érvénytelenségükből, nemteljesítésükből vagy megszüntetésükből eredő vagy azzal kapcsolatos vitákat, közös megegyezéssel kell rendezni.

Ha a felek között nem sikerül megállapodásra jutni, akkor a jogvita értékétől függően az illetékes soproni vagy a budapesti kerületi bíróság, valamint a soproni vagy a budapesti törvényszék kizárólagos hatáskörébe kerülnek.

Az Eladó és a Vásárló közötti kommunikáció és kereskedelmi tevékenység nyelve az angol. Az Eladó nem köteles a Vásárló államnyelvét használni.

Az Eladó nem köteles betartani a Vásárló adott termékre vonatkozó állami jogszabályaiban foglalt szerződésen kívüli előírásokat, mint például a címkézést, vagy az ipari fegyelemmel kapcsolatos követelményeket, és az Eladó nem köteles tájékoztatni a Vásárlót ezekről a követelményekről.

Eltérő megállapodás hiányában az Eladó minden termékre a magyar áfakulcsot alkalmazza.

A Vásárló jogosult élni a jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti jogainak gyakorlására vonatkozó jogával.

Elektronikus fizetés esetén az XS-ALU-nak jogában áll meghatározni a pénznemet.

A vonatkozó jogszabályok részletei:

Az XS-ALU és a Vásárló között létrejött szerződésekre a magyar jog az irányadó, különös tekintettel az alábbi rendelkezésekre:

Az 1997. évi CLV. törvény a Fogasztóvédelemről

A 2001. évi CVIII. törvény Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokkal és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes kérdésekről

A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

A 151/2003. (szept. 22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó törvényes jótállásról

A 45/2014. (február 26.) kormányrendelet az ügyfelek és a vállalatok között létrejött szerződésekre vonatkozó részletes szabályokról

A Nemzetgazdasági Minisztérium 19/2014. (április 29.) rendelete a vevők és vállalatok közötti szerződéses értékesítéssel rendelkező termékekre vonatkozó jótállási és kereskedelmi jótállási igények eljárási szabályairól

1999. évi LXXVI. törvény a Szerzői jogról

A 2011. évi CXII. törvény az Önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/302 (2018. február 28.) rendelete a belső piacon belüli állampolgárságon, tartózkodáson és letelepedésen alapuló ésszerűtlen területi tartalomkorlátozás és megkülönböztetés elleni intézkedésekről, valamint a 2006/2004/EK rendelet, az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) rendelete a természetes személyek adatvédelméről és ezen adatok áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

17.Szerzői jogi kérdésekre vonatkozó előírások:

A szerzői jogról szóló 1999.évi LXXVI. törvény 1. § (1) bekezdése szerint a weboldalt a szerző művének kell tekinteni, így a szerzői jog annak minden részére vonatkozik. A 16. § (1) bekezdése értelmében tilos a weboldalon használt grafikus és szoftveres megoldások jogosulatlan használata, valamint minden más olyan alkalmazás, amely képes a weboldal egészének vagy bármely részének módosítására.

A szerzői jog tulajdonosának hozzájárulása elengedhetetlen a weboldalról vagy annak adatbázisából származó bármely anyag felhasználásához, továbbá kötelező feltüntetni a hivatkozást vagy az átemelt anyag forrását.

A szerzői jog jogosultja az XS-ALU Building Systems Kft – mint Eladó.

18.Adatvédelem, adatkezelés:

Az adatvédelemre és az adatkezelésre vonatkozó szabályok és előírások rendelkezésre állnak, amelyek a következők:

https://xs-alu.com/privacy-policy/

Magyarország első minimalista, energiatakarékos alumínium ajtó- és ablakrendszere a zöldebb jövőért.

XS-ALU – bejegyzett védjeggyel ellátott márka.Ezúton értesítjük, hogy a logó vagy a grafikájának bármilyen használata, terjesztése, másolása vagy tárolása szigorúan tilos.

SAJTÓSZOBA

Hír- és sajtófelületünkön új fejlesztésekről, termékekről és projektekről osztunk meg információkat. Fedezze fel velünk az ajtók és ablakok világát.

Hírek
MagyarBrands innovatív díjjal ismerték el az XS-ALU-t

Csősz Botond, fejlesztőmérnők és ügyvezető átveszi a díjat Évről évre azokat a kiváló fogyasztói, üzleti [...]

A Fenstek legújabb CNC gépe, a CMC3-1200-as megérkezett hozzánk

Megkaptuk első CNC 4 tengelyes profilmaró gépünket, a Fenstek által gyártott CMC3-1200-at. Az általunk forgalmazott [...]

Instagram játék és Játékszabályzat

Játékszabályzat A @xs.alu Instagram ID alatti, Instagram post nyereményjáték (a továbbiakban: „Játék”) szervezője az XS-ALU [...]

Az alumínium ablakok és ajtók 10 legfontosabb előnye:

Miért az alumínium a legjobb választás az ablakok, ajtók és homlokzatok számára? Olvassa el az [...]

Design gardrób – minimalista stílusban

Ezenkívül az alumínium szekrények könnyen tisztíthatók és karbantarthatók, így kiváló választási lehetőséget kínálnak a forgalmas [...]

Nyárikert vagy télikert?

Az alábbi cikkünkben az alumíniumból készült télikertet és a nyárikertet fogjuk összehasonlítani. Leírjuk az előnyöket, [...]

Karácsonyi különkiadás – avagy hogyan tudják térelválasztóink meghittebbé varázsolni az ünnepeket

Ha extra vékony ipari formatervezésű ajtót szeretne, válassza az új XS-ALU termékcsaládot!

XS-ALU = XS hangzavar – Hanggátlás tesztünk eredményei

Termékcsaládunkat, a Modulusz 50 ajtó- és válaszfal-építési rendszert egy harmadik fél által akkreditált laboratórium vizsgálta [...]